VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING

Sälj värdet av dina prestationer,
inte produkter och tjänster

 

Om kunden väljer att köpa våra tjänster eller produkter, hur påverkar det i så fall kundens möjligheter att förbättra sina intäkter, eller på annat sätt uppfylla de mål kunden har med sin verksamhet? Hur tar vi som leverantör betalt för detta?

 

Vid värdebaserad försäljning är inte huvudfrågan antal säljbesök per vecka eller de smartaste argumenten och den vassaste säljtekniken. Utgångspunkten är istället en djup förståelse för kundens affär och hur vi på olika sätt kan vara med och påverka den. Värdebaserad försäljning kan handla om standardprodukter eller kundanpassade lösningar. Då det är ett anpassat erbjudande är en utgångspunkt att båda parter, säljare och kunder, ska vara vinnare på ett djupare samarbete. Därför är det viktigt att ha kontroll på lönsamheten på enskilda kunder och produkter och väga de resurser man lägger i form av anpassningar och utveckling, mot det mervärde man kan ta betalt för. Oplanerad kundanpassning eller okunskap om sina egna kostnadsdrivare, har många gånger blivit en dyrköpt erfarenhet för det säljande företaget.

 

Ladda ner PDF för mer information