LOKALISERINGSANALYS

Hitta rätt plats

 

I de flesta branscher går trenden mot centraliserade lösningar för distribution och produktion. Det är en fråga om effektivitet och kvalitet. Antalet lokaliseringar som behövs, beror ofta på marknadens krav på ledtid, vi måste hinna nå kunderna på den tid som förväntas. För att lokalisera t ex ett nytt distributionscenter behöver man undersöka flera frågor Det kan vara rena kalkyler och ledtidsanalyser, men också kvalitativa bedömningar som tillgång till lämplig arbetskraft och infrastruktur.

 

Genomförandet handlar om att fördjupa analysen av främst tre dimensioner: marknadsfrågan, produktionssystemet och infrastruktur.

 

Ladda ner PDF för mer information