LOGISTIKTERMOMETERN

Ett verktyg för att ”simulera”
olika logistikstrukturer

 

 

I allt beslutsfattande är fakta och kunskap avgörande, men med komplexa strukturer och många dolda kostnader kan det vara svårt att veta hur effektiv logistiken egentligen är och vad som vore rätt åtgärder! För att kunna fatta rätt beslut och sedan kraftfullt driva en förändring, motivera investeringar, sätta mål och hämta hem besparingspotentialer, räcker det inte med att konstatera ett behov av förändring. Vi måste veta hur logistikapparaten fungerar idag, totala kostnader, delkostnader, kostnadsdrivare och leveransservice. Vi måste veta utgångsläget, en ”baseline” att ta avstamp i!

 

Med Termometern tar vi temperaturen på ett logistiksystem. Vi skapar en ”karta” som beskriver och förklarar totala kostnader, ledtider och leveransservice. Resultatet jämför vi med en referensbas som byggts upp under mer än femton år. Jämförelsen visar vilken typ av besparingar som olika förändringar kan ge och hur totalkostnaden påverkas av olika beslut. Termometern är i sin enkelhet ett kraftfullt verktyg för att fatta rätt beslut vid strukturförändringar eller kanske bara vid en genomlysning av organisationens totala logistikkostnader. En termometerundersökning genomförs normalt på ca 10-25 dagar, beroende på organisationens storlek och struktur, datatillgänglighet mm.

 

Ladda ner PDF för mer information