KOMPETENSUTVECKLING

Operativ logistikutveckling
och lagerstyrning

 

I många företag brottas man med ”eviga” frågor om materialstyrning – kapitalbindning, servicenivåer, inkurans etc. Det är påtagligt hur företag ofta har fantastiska IT-system med alla möjliga bra funktioner, medan medarbetarna brister i såväl kompetens som strategi för hur man skall planera och organisera arbetet. Det blir dagens händelser och eldsvådor som dominerar arbetet. Och så har det alltid varit! ”Dålig logistisk grundkondition”.

 

Utifrån några enkla första analyser som sammanfattar situationen samanställer vi ett utvecklingsprogram där vi gemensamt arbetar oss igenom de grundläggande processerna och funktionaliteten i systemet. Hur skall jag segmentera mitt sortiment, vilka olika sätt kan jag använda för att beställa hem material, hur skall jag ställa in parametrar i systemet, varför har vi så opålitliga saldon etc?

 

Även om vissa utbildningsinslag förekommer blir arbetet mer en ”verkstad” med syftet att få till stånd ett nyfiket och kontinuerligt utforskande av arbetsmetoden och det jobbet tar aldrig slut! Det måste ligga i varje medarbetares förmåga och ansvar att inte bara ”göra jobbet”, utan även ”utveckla det sätt som jobbet görs på”!

 

Det handlar bl a om att använda systemstödet på rätt sätt, trimma parametrar och att kunna lägga så mycket som möjligt av sin egen tid där den gör mest nytta istället för att ständigt jaga brister eller rutinmässigt lägga order som datasystemet borde kunna göra direkt.