KOMPETENSUTVECKLING

Marknadsstrategi och Logistik med fokus
på strukturella förändringar

 

Många branscher och företag genomgår stora strukturförändringar. Av olika skäl kan det finnas behov av att skapa drivkraft, förklara och nå ut till chefer och medarbetare. Vad är det som ligger bakom förändringen, varför behöver vi utvecklas, hur ser de nya rollerna ut?

 

Lime har i olika sammanhang designat och genomfört utvecklingsprogram på detta tema. Under ett antal år genomfördes t ex en serie utbildningar för Tetra Pak GTS räkning på två olika nivåer för medarbetare främst i reservdelsorganisationen. Lime designade och genomförde utbildningen med grunden i den stora förändring som Tetra Paks globala reservdelsförsörjning genomgick.

 

Ett par hundra deltagare från hela världen genomgick programmet som spände över logistik och marknadsstrategifrågor, outsourcing, förändringsarbete och organisationsutveckling. Syftet var att förflytta fokus från att ha varit en operativ, ordermottagande reservdelsorganisation, till att bli mer uppsökande, marknadsorienterade och proaktiva i att utveckla gränssnittet med kunderna.