KOMPETENSUTVECKLING

Logistik- och organisationsutveckling
i det dagliga arbetet

 

I effektiva organisationer med stark inre utvecklingskraft finns ofta ett bra helhetsperspektiv. Organisation av arbete, logistik, ledarskap och förändring är frågor som går i varandra. Så vill vi gärna hantera det även utbildningsmässigt.

 

Våra generella erfarenheter är att man ofta gör tvärtom, dvs hanterar varje område för sig. Vi ser också att chefer och medarbetare ofta behöver utveckla sin förmåga till systematik, analys och struktur. Många är handlingsorienterade och lösningsfixerade vilket kan leda till fel eller kortsiktiga lösningar, mycket aktivitet men lite effekt och dålig uthållighet. Då räcker det inte att utbilda i sakfrågorna i logistik eller marknadskunskap, vi måste stärka individernas förmåga!

 

Lime har sedan 2005 arbetat med olika program för Posten Meddelande AB. Basen har funnits i logistikutveckling men frågan har hela tiden expanderats till organisation och förändringsarbete. Bla har ca 2000 personer ur 1a och 2a linjens chefsnivåer genomgått en utbildning vi kallar för ”Praktisk Logistik”.

 

Här har man under första dagen arbetat med ett case från en helt annorlunda verksamhet för att öva förmågan till analys, att kunna se mönster, att organisera utifrån grundläggande principer etc. Dag 2 har man sedan tillämpat och övat kunskaperna på ett annat case i en känd miljö. Utbildningen har fått mycket gott gensvar och i grunden förändrat organisationens sätt att se på logistikfrågor, arbetsorganisation och förändringsarbete.