KOMPETENSUTVECKLING

Ledarutvecklingsprogram

 

Lime har många års erfarenhet av att arbeta med ledarutveckling utifrån ett verksamhetsperspektiv. Traditionellt är ledarutveckling ofta individfokuserad, dvs den utgår från individens förutsättningar och personliga agenda. Som ”ingenjörer och verksamhetsmänniskor” vänder vi på perspektivet och arbetar med individens utveckling utifrån verksamhetens behov. I programmen arbetar vi med individernas konkreta verksamhetsfrågor och -mål som utgångspunkt och kan därför ofta generera direkta vinster i programmen.

 

För Posten Meddelande har Lime tillsammans med Tropé Consulting utvecklat och genomfört ett helt nyskapande ledarutvecklingsprogram där grundtanken är att jobba både med det yttre (dvs verksamhetens krav och förutsättningar) och det inre (dvs individen utifrån ett mer beteendevetenskapligt perspektiv). Programmet har fått ett oerhört gott mottagande och vi är själva mycket nöjda med hur det har fungerat. Efter att i många år ha arbetat som konsulter med verksamhetsfrågor ger detta an-greppssätt nya möjligheter att kunna förstå och dyrka upp frågor som har mer med individerna att göra, än de rationella affärsmässiga perspektiv man som verksam-hetskonsult vanligen hanterar.