KOMPETENSUTVECKLING

Köp utveckling,
inte utbildning

 

Lime är ett konsultföretag, men utbildning är ett sätt att driva utveckling och därför en naturlig del av det vi gör. All kompetensutveckling måste uttalat syfta till att det skall ske förändringar! Verksamheten skall utvecklas genom att medarbetare och ledare för den framåt. Så vilken utveckling är det du söker? Vart är ni på väg och Vad behöver ni då?

 

Att skapa rätt förutsättningar handlar lika mycket om form som om innehåll! Vad förväntar jag mig av mina medarbetare och chefer? Är det sannolikt att det jag tänkt kommer att ge de resultat jag behöver? Hur brukar vi göra och hur brukar det bli då?

 

Mycket viktig kunskap är minst 50 år gammal och ingen ”kurs” ändrar på det faktum att det är så svårt att få genomslag med uthållig förändring, trots att vi vet så väl hur det borde fungera! Det är därför vi på Lime inte respekterar några gränser mellan ämnesområden eller vilka frågor som får ställas. Utvecklingsfrågan griper vitt omkring sig och man löser sällan någonting om man inte orkar se hela bilden. Vi orkar vara besvärliga och ställa de kritiska frågorna därför att vi vet att det lönar sig. Och så brukar vi ändå få utvärderingar i världsklass!

 

Under rubrikerna till vänster finner du exempel på företagsinterna program vi har gjort i olika sammanhang. Lime bedriver ingen öppen utbildning.

 

Det bör noteras att Lime som företag inte har någonting med Linköpings Universitet att göra. De program vi genomför kan inte ge några akademiska poäng eller i övrigt likställas eller konkurrera med utbildningar som genomförs av Linköpings Universitet.