FÖRÄNDRINGSLEDNING

Bli bättre på förändring

 

Att leda förändring är inte längre en ”extra” arbetsuppgift att addera till en diger attgöra-lista. Förändringsledning måste ingå som en naturlig del av det dagliga arbetet för såväl chefer som medarbetare. Förändringsledning handlar om att kunna driva småstegsförbättringar samtidigt som mer genomgripande och strukturuppbrytande förändringar skall få sitt genomslag.

 

Parallellt ska driften fungera och resultat löpande genereras. Det är många utvecklingsprocesser som pågår och slentrianmässiga projekt, styrgrupper och tidplaner är inte svaret på alla sorters förändring. Och garanterat inte det mest effektiva! Lime stödjer nyskapande utvecklingsprocesser och utvecklar chefers och medarbetares förändringskompetens!

 

Ladda ner PDF för mer information