ANALYSER OCH BESLUTSSTÖDSYSTEM I EXCEL

För att skapa underlag för förändring

 

Under snart 15 års konsultverksamhet har vi byggt upp ett antal grundmodeller för analys av verksamheter, processer och strukturer. Analysen kan användas för att skapa underlag för förändring, t ex strukturförändringar i distributionen. Modellerna har i flera fall också använts operativt som beslutsstöd, t ex för tredjepartslogistiker för att kunna skapa offerter som bygger på specifika kundförutsättningar om volymer, transaktioner mm.

 

Möjligheterna är egentligen oändliga men behoven i grunden ganska lika. Det handlar om att tillgodose fundamentala behov av överskådlighet och ”systemkunskap”. Detta kan vi på våra fem fingrar och med Excel som hjälpmedel blir det ofta mycket bra och användbara resultat!

 

Ladda ner PDF för mer information