Vår grundläggande inställning vid analyser och utredningar är att göra så lite som möjligt

 

 

Vår verksamhet är till sin art inte standardiserad och vi har många relationer där vi har ett komplext, fördjupat och långvarigt samarbete med våra kunder. Under rubriken ”Produkter” har vi sammanfattat några mer avgränsade uppdrag, typiska för sådant vi genomför regelbundet.

 

Vid ett genomförande är strukturen, arbetssättet och de grundläggande frågorna ganska lika, medan omfattning och innehåll varierar beroende på förutsättningar i det enskilda uppdraget och kundens egen insats. Vår grundläggande inställning vid analyser och utredningar är att göra så lite som möjligt! Vi bidrar med arbetsmodeller, underlag, erfarenhet och analyser medan kunden gör datainsamling, sammanställningar och grovbearbetning. På så sätt kan vi arbeta med lärande och kunskapsöverföring på ett bra sätt samtidigt som vi håller kostnaderna nere. Självklart kan vi vid behov också göra mer omfattande insatser.

 

Vi hoppas att de här beskrivningarna skall ge dig en tydligare bild av något av det Lime kan göra för din verksamhet!