Vi drivs mer av arbetets innehåll
än av viljan av att skapa ett stort
konsultföretag

 

Med Lime har vi skapat en gemensam plattform för att jobba tillsammans som konsulter med sådana frågor som intresserar oss på ett sätt som vi alla kan ställa oss bakom. Vi drivs av arbetsinnehållet och resultatet hos våra kunder mer än att bygga upp och arbeta i ett stort konsultföretag med många anställda. Vi delar ett gemensamt synsätt i fundamentala utvecklingsfrågor men vi har som individer också olika profiler och specialkunskaper vilket gör det roligt och utvecklande att arbeta tillsammans.

 

På Lime finns bara seniora konsulter med lång erfarenhet. I grunden är alla civilingenjörer och flera har fortsatt sin akademiska karriär och kombinerar sitt engagemang i Lime med en tjänst på Linköpings Universitet och Tekniska Högskola. Flera av oss har varit med från starten 1998, andra har kommit till senare. Några av oss äger gemensamt bolaget. Det finns inga externa intressenter som ägare i Lime.