Företag och organisationer
är ofta duktiga på delarna,
men brister i helheten

 

Lime bildades 1998 med en tydlig tanke – ”Företag och organisationer är ofta duktiga på delarna men brister i helheten”. De centrala frågorna om Logistik och Marknadsstrategi behandlas var för sig, ofta i konflikt med varandra. Verktygen för organisationsutveckling och förändringsarbete är ofta otillräckliga och det är svårt att få någon riktig kraft i det framåtriktade utvecklingsarbetet.

 

Limes roll skall därför vara att stärka helheten genom att utveckla och passa in delarna och genom att utveckla våra kunders förändringsarbete, det sätt som man tar sig an sina utvecklingsfrågor på. Genom åren har vi stärkts i vår övertygelse att nyckeln till framgång inte finns i smarta koncept, funktionsoptimering eller tuff målstyrnig, utan i hur väl organisationen ”sitter ihop”. Hur väl man lyckas formulera rätt strategi och sedan utveckla förmåga och operativa plattformar som stödjer den.

 

Vi gör en hel del utredningar och analysuppdrag men som akademiker med koppling till högskola och universitet är vi övertygade om att konsultverksamhet primärt skall handla om kunskapsöverföring. Vi hjälper bäst våra kunder med att tillföra kunskap och förklaringsmodeller, att arbeta med att utveckla organisationers och individers förmåga. Det är vi riktigt bra på!