Referensuppdrag

SCA

Strategi och effektivitetsutveckling avseende SCAs byggvarumarknad i England. Operativ utveckling av arbetssätt och processer i lagerverksamheten

Ansvariga: Mats Abrahamsson, Leif Friberg

 

Bergman och Beving

Genomlysning och strategiutveckling/logistik med avseende på det snabbväxande handelsföretagets marknadskonsolidering

Ansvariga: Per Lindahl, Mats Abrahamsson

 

Atlas Copco Secoroc

Projektansvar för logistikutveckling med fokus på lokala marknadsbolag

Ansvarig: Magnus Berglund

 

Lantmännen

Genomlysning av Lantmännens samtliga verksamheter. Förslag på strukturförändringar och strategiska

riktlinjer för en utvecklad koncerngemensam logistik

Ansvariga: Per Lindahl, Mats Abrahamsson

 

Posten

Grundutbildning i Logistik för ett stort antal chefer, säljare, logistikspecialister mfl. Stöd till Postens logistikspecialister vid utveckling av nya säljverktyg

Ansvarig: Per Lindahl, Jan Carlsson, Jakob Rehme

 

Managementutbildning Tranås kommun

Managementutbildning i strategi, logistik, förändringsarbete mm för företagsrepresentanter i kommunen

Ansvarig: Staffan Brege, Mats Abrahamsson, Jan Carlsson