En avvägd marknadsstrategi driver
både tillväxt och lönsamhet

 

Marknadsstrategier har ofta haft fokus på att planera företags sätt att nå marknaden med sina erbjudanden. Industriföretagens sätt att göra affärer har till stor del varit baserat på långa relationer med kundföretag, där utvecklingen av marknadsstrategierna ofta gått hand i hand med utvecklingen av relationerna.

 

I dagens allt hårdare konkurrens blir frågor runt värde och värdeskapande allt viktigare. Att addera värde och utveckla produkter till system och helhetserbjudanden är en strategi för att undvika ren priskonkurrens (s k ”hyper-konkurrens”). Samtidigt är det viktigt att hela tiden kontrollera kostnaderna när man breddar sina erbjudanden. Det är av central betydelse att kunna ta betalt för det värde som adderas. Det betyder att utvecklingen av marknadsstrategier måste göras i samklang med utveckling av produktionsplattformar och distribution. ”Oplanerad kundanpassning kan vara förödande för lönsamheten”!

 

Kunden i centrum och förmågan att skapa helhetserbjudanden, där nyförsäljning och eftermarknad tydligare knyts till varandra, har en avgörande betydelse för lönsamheten. För att komma närmare kundens problem måste företagen öka sin kompetens inom bl a värdebaserad försäljning. Strategi- och säljutveckling måste gå hand i hand!

 

PDF för utskrift