Logistiken måste skifta fokus

 

Logistikens traditionella roll är operativ och praktisk med fokus på tekniska delsystem, truckar, pallar och lastbilar, tåg, båtar och hamnar osv. Ett modernt perspektiv på logistik tar istället avstamp i affären och handlar mer om systemsyn, helhetsperspektiv och utvecklingsförmåga. Det betyder inte att de operativa frågorna är oviktiga, bara att vi närmar oss logistiken med ett annat perspektiv.

 

Även om många tagit till sig moderna tankar om supply Chain Management lever vi i praktiken oftast kvar i de traditionella rollerna. Det ger ett slags gap i företagen mellan å ena sidan de operativa, logistikrelaterade delarna av företaget och å andra sidan den strategiskt orienterade marknadsutvecklingen. Logistiken utvecklas efter sina interna effektivitetsmål, medan utvecklingen av marknadsstrategier och positioner på en ofta dynamisk marknad, utvecklas på sitt sätt. Det skapar återkommande konflikter i den dagliga verksamheten men också i den mer långsiktiga utvecklingen.

 

Ofta är den strategiska utvecklingen fokuserad på tillväxt som skapas genom förvärv, teknikutveckling och effektiv marknadsföring & försäljning. Samtidigt som man i sin iver att utvecklas kan åsidosätta att lönsamhet skapas genom effektiva operativa processer som stödjer tillväxt, dvs i logistikarbetet!

 

Vi måste sluta behandla logistikfrågorna som om de hörde till en avgränsad del av verksamheten och har som enda uppgift att sänka sina kostnader och leverera i tid! Logistik är definitionsmässigt en verksamhet som skär genom hela företaget och som utgör en grundläggande komponent i såväl strategiska som operativa sammanhang. Det går inte att plocka ut enskilda delar och optimera dem för sig.

 

PDF för utskrift