Tre huvudsakliga kompetensområden,
med starka inbördes kopplingar

 

LIME representerar tre huvudsakliga kompetensområden, med starka inbördes kopplingar. Tillsammans utgör de förutsättningen för att åstadkomma det vi kallar Dynamisk Effektivitet©, enkelt uttryckt organisationens förmåga till lärande, anpassning och utveckling.

 

Logistik är en förutsättning för att den operativa verksamheten skall vara konkurrenskraftig i termer av hög flexibilitet, korta ledtider, låga kostnader och hög service till kunderna. I Lime arbetar vi framförallt med perspektivet ”Logistics Management”, dvs frågor som berör strategier, strukturer, ledningssystem och organisation.

 

Vårt Marknadsstrategiområde avser främst ”Industriell marknadsföring” som handlar om hur företag eller organisationer gör affärer med varandra. Marknadsföring omfattar ett antal områden som positionering, marknadsanalys och produktutveckling, marknadskommunikation och försäljning, leverans och eftermarknad.

 

Vårt tredje kompetensområde är Förändringsarbete som handlar om att få det hela att hända i verkligheten. Förändringsarbetet drivs av de affärsmässiga utmaningarna där vi bistår i framtagande av rätt förändringsstrategi och skapandet av stödstrukturer som säkerställer ett verkligt genomslag och resultat hos kunden.

 

Av tradition har man länge organiserat och styrt verksamheter och kompetenser i funktioner och fackområden. Men många frågor är nära sammankopplade och vår ambition är snarare att integrera perspektiven, än att fördjupa dem enskilt. Det är också utgångspunkten när vi arbetar med förändringsarbete. Förändring skall drivas med utgångspunkt i den primära (affärsdrivande) verksamheten!

 

Gamla mönster är svåra att bryta så det viktigaste bidraget i Limes konsultroll är inte våra djupa specialistkompetenser, utan vår förmåga att hålla hårt i helhetsperspektivet!