NY STRATEGIBOK OM LOGISTIK 2015-08-17

Limes konsult, tillika assisterande professor i Logistik vid Linköpings Universitet, Erik Sandberg, släpper i dagarna boken "Logistik och strategi - För lönsamhet och tillväxt". Ambitionen med boken är att förklara logistikens strategiska roll i företaget.

Beställ från Studentlitteratur här

NY PROFESSOR I MILJÖLOGISTIK 2014-11-24

Vi gratulerar Maria Huge Brodin till Sveriges och kanske världens första professur i Miljölogistik! Maria är aktiv vid Linköpings Universitet och kollega till flera av oss på Lime som delar sin tid mellan konsultverksamheten och forskning och undervisning på universitetet.

 

LÄS MER

Lime är ett strategikonsultföretag på tre ben - Logistik, Marknadsstrategi och Förändringsarbete. Vi arbetar med strategiska och operativa frågor, struktur- och organisationsutveckling, analys, design och genomförande. Alltid med en stark koppling till de övergripande målen i organisationen. Våra kunder är stora eller medelstora industri- och handelsföretag och tjänsteföretag inom Logistikområdet. Vi har också stor erfarenhet från arbete i olika offentliga verksamheter.
        Våra rötter har vi i Linköpings universitet där vi alla har börjat vår bana. De akademiska roller som flera av våra nyckelpersoner parallellt har där, garanterar kunskaper i framkant, objektivitet och en stor integritet i det arbete vi gör.